Opłaty

 

Notariusz pobiera:

 

- podatek od czynności cywilnoprawnych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności  cywilnoprawnych

- podatek od spadków i darowizn – zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn

- opłatę sądową – zgodnie z ustawą z dnia z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

- taksę notarialną – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004      roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej